Å røyke pipe

Det finnes hundretusener som røker pipe. Virkelige pipe­røkere er det forholdsvis få av. Årsaken er at piperøking er en kunst man må lære å beherske. Men det er en kjensgjerning man like godt kan gjøre seg klar over med...

Continue reading →

Enkle råd om piperøyking

Basisutstyret for en piperøyker er foruten selve pipa og tobakken også - Pipestopper (pipeverktøyet), piperensere og et gassdrevet fyrtøy. Din første pipe trenger ikke være av den dyreste sorten, men en god pipe av et hardt treslag, f.eks Briar, vil gi...

Continue reading →

Innrøyking av en ny pipe

Når man skal røke inn en ny pipe, bør det foregå med all den ettertanke og omhu oppgaven krever. Fram­gangsmåten kan være avgjørende for hvordan pipen kommer til å arte seg i fremtiden. Slumser man med inn­røkingen og altså...

Continue reading →

Pipetobakk – råtobakk

Råtobakkene Virginiatobakken kommer, som navnet sier, fra den kolonien Sir Walter Raleigh grunnla. Bladene er temmelig store, og den ferdige tobakken har en kraftig lys gul farge. Mange inkarnerte piperøkere regner denne som sin yndlingstobakk. Men der finnes forskjellige typer Virginia....

Continue reading →

Oppbevaring av pipetobakk

Når det gjelder tobakk må den oppbevares på en bestemt måte for å smake best. Pipetobakk modnes i hele sitt livsløp og må alltid ha korrekt temperatur og luftfuktighet. Vil man drive piperøykingen etter samme prinsipper som de pasjonerte, bør...

Continue reading →

Tilberedning av pipetobakk

Tilberedning av tobakk kan vi dele i to avsnitt: 1) Lagring og flavouring. 2) Skjæringen. Tilberedningen kan begynne umiddelbart etter høstingen slik som med både Perique og Latakia — selv om det foregår forskjellig. Også andre tobakkslag kan lagres og forbehandles under særforhold,...

Continue reading →

Sur pipe

Den største vanskeligheten for en uøvet piperøyker og forresten også for mange viderekomne — er sur pipe. Det sier seg selv at en pipe som «snorker», spytter saus i munnen på røkeren og både smaker og stinker surt og...

Continue reading →

Pipens utseende -tobakkspipe

Continue reading →