Å røyke pipe

Det finnes hundretusener som røker pipe. Virkelige pipe­røykere er det forholdsvis få av. Årsaken er at piperøyking er en kunst man må lære å beherske. Men det er en kjensgjerning man like godt kan gjøre seg klar over med...

Les mer... →

Enkle råd om piperøyking

Basisutstyret for en piperøyker er foruten selve pipa og tobakken også - Pipestopper (pipeverktøyet), piperensere og et gassdrevet fyrtøy. Din første pipe trenger ikke være av den dyreste sorten, men en god pipe av et hardt treslag, f.eks Briar, vil gi...

Les mer... →

Innrøyking av en ny pipe

Når man skal røyke inn en ny pipe, bør det foregå med all den ettertanke og omhu oppgaven krever. Fram­gangsmåten kan være avgjørende for hvordan pipen kommer til å arte seg i fremtiden. Slumser man med inn­røykingen og altså...

Les mer... →

Pipetobakk – råtobakk

Råtobakkene Virginiatobakken kommer, som navnet sier, fra den kolonien Sir Walter Raleigh grunnla. Bladene er temmelig store, og den ferdige tobakken har en kraftig lys gul farge. Mange inkarnerte piperøykere regner denne som sin yndlingstobakk. Men der finnes forskjellige typer...

Les mer... →

Oppbevaring av pipetobakk

Når det gjelder tobakk må den oppbevares på en bestemt måte for å smake best. Pipetobakk modnes i hele sitt livsløp og må alltid ha korrekt temperatur og luftfuktighet. Vil man drive piperøykingen etter samme prinsipper som de pasjonerte, bør...

Les mer... →

Tilberedning av pipetobakk

Tilberedning av tobakk kan vi dele i to avsnitt: 1) Lagring og flavouring. 2) Skjæringen. Tilberedningen kan begynne umiddelbart etter høstingen slik som med både Perique og Latakia — selv om det foregår forskjellig. Også andre tobakkslag kan lagres og forbehandles under særforhold,...

Les mer... →

Sur pipe

Den største vanskeligheten for en uøvet piperøyker og forresten også for mange viderekomne — er sur pipe. Det sier seg selv at en pipe som «snorker», spytter saus i munnen på røykeren og både smaker og stinker surt og...

Les mer... →

Pipens utseende -tobakkspipe

En ekte piperøyker har dobbelt pipeglede. Han nyter både smak, aroma og alt som dermed henger sammen, og dessuten nyter han formen, fargen, åremønsteret i treet og fargespillet i det. Det vil si at den som vil være sikker på...

Les mer... →