Pæretre-piper

Tobakkspiper lages av rota på pæretre. Dette er et hardt, men lett treslag som er utmerket til framstilling av tobakkspiper.

Ingen produkter ble funnet som passer dine valg.