Personvern

Personvernerklæring

Vår nettside er: https://pipebutikk.no/

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Pipebutikken samler inn og behandler personopplysninger. Målet er å gi deg overordnet informasjon om vår behandling av personopplysninger.

Pipebutikken, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Den behandlingsansvarlige har det øverste ansvaret for å sikre at all behandling og håndtering av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldene lovgivning.

Erklæringen inneholder informasjon om dine rettigheter ved lagring av personopplysninger gjennom et kundeforhold hos Pipebutikken, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

Pipebutikken deler ikke personopplysninger med andre, eller bruker opplysningene til annet formål enn det som er angitt i denne personvernerklæringen.

Når samler Pipebutikken inn personopplysninger?

Vi behandler i hovedsak opplysninger som du har gitt til oss for en av disse årsakene:

Du har foretatt et kjøp på Pipebutikkens nettside

Du har meldt deg på et kurs eller et seminar

Du abonnerer på vårt nyhetsbrev

For å gjennomføre et kjøp i Pipebutikken trenger vi navn, adresse, mobilnummer og e-post. Dette er nødvendig for å kunne sende din bestilling til riktig leveringsadresse, holde deg oppdatert med ordrebevegelsene samt kontakte deg dersom det skulle være behov i henhold til dine ordre.

Vi er pålagt å oppbevare ordreinformasjon i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering. Denne historikken slettes etter ti år. Vi oppbevarer også IP-adressen som er benyttet ved bestilling av sikkerhetshensyn.

For forskjellige formål kan vi trenge andre personopplysninger. Hvilke personopplysninger og formålet med disse er beskrevet her i personvernerklæringen.

Hva registreres når du bruker nettsiden vår?

E-post

Vi bruker TLS-kryptering for å sikre vår e-postkommunikasjon. De fleste webmailtjenester støtter dette, og din e-postkommunikasjon med oss vil da være sikret. Vi ber likevel om at du ikke sender sensitive personopplysninger eller beskyttelsesverdig informasjon per e-post, da vi ikke kan garantere at din e-postleverandør støtter TLS.

Vi skanner all inn og utgående e-post for virus og skadevare.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern.. Den berettigede interessen er å sikre Pipebutikkens IKT-infrastruktur.

Abonnere på nyhetsbrev

Pipebutikken sender ut nyhetsbrev på e-post til de som ønsker det.

For at vi skal kunne sende deg nyhetsbrev på e-post, må du registrere en e-postadresse. E-postadressen vil bare bli brukt til å sende ut nyhetsbrev og eventuelt brukerundersøkelser om nyhetsbrevet for å få tilbakemelding om hva leserne har behov for og hva de synes er interessant.

E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du melder deg av nyhetsbrevet. Du kan melde deg av ved å trykke på lenken for dette i nyhetsbrevet eller ved å kontakte oss. Vi bruker en databehandler, Mailchimp, til å administrere og sende ut nyhetsbrevet, og det er Mailchimp som drifter databasen der e-postadressene lagres.

Behandlingsgrunnlaget for behandling av e-postadressen din i tilknytning til nyhetsbrevet vårt er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 a), altså samtykke.

Når du melder deg på nyhetsbrevet får du informasjon om hva vi samler inn og hvorfor. Ved å melde deg på brevet samtykker du til vår behandling av opplysninger om deg.

Webanalyse

Når du besøker pipebutikk.no, bruker vi et verktøy, Google Analytics, for å analysere din bruk av nettsiden. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å forbedre våre tjenester.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Pipebutikken bruker informasjonskapsler for at ulike tjenester på nettsiden vår skal fungere.

Om du har en konto her og logger inn, så vil det bli lagret en midlertidig informasjonskapsel for å sjekke om nettleseren din aksepterer informasjonskapsler. Denne inneholder ingen persondata og blir slettet når du lukker nettleseren din.

Når du logger inn så vil vi også lage forskjellige informasjonskapsler for å lagre innloggingsinformasjonen din og noen innstillinger i forhold til skjermvisning. Innloggingskapslene varer i to dager, og skjermkapslene varer ett år. Om du velger å krysse av for «Husk meg» når du logger inn så vil den informasjonskapselen vare i to uker. Logger du ut av kontoen din så vil innloggingskapselen slettes.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å få tjenester på nettsiden til å fungere.

Lagring av opplysninger og behandling av opplysninger fra cookies er ikke tillatt med mindre brukeren av nettsiden både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b. Dette gjøres i brukerens nettleser.

Les mer om hvordan du administrerer informasjonskapsler (nettvett.no)

Slik kan du unngå informasjonskapsler (Cookies)

Om du ønsker å unngå bruk av informasjonskapsler kan du stille inn din nettleser til å ikke akseptere disse. Se nettleserens hjelpesider for innstillinger. Vær oppmerksom på at dersom du velger å utelukke informasjonskapsler, vil flere av funksjonene på pipebutikk.no ikke fungere.

«Kontakt oss» – tilbakemeldingsfunksjon/skjema

Nederst på sidene og på kontaktsiden på nettstedet finner har du mulighet til å gi tilbakemelding til oss via epost eller kontaktskjema. Vi bruker tilbakemeldingen til å forbedre innholdet på nettstedet. Vi ber deg om ikke å registrere sensitiv informasjon, ettersom vi ikke kan garantere at email er kryptert i alle ledd i transporten.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern.

Søk

Pipebutikk.no  lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter på våre nettsteder i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordene som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

Google Analytics

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics.

Google Analytics bruker informasjonskapsler som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson.

Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den noen ganger kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Pipebutikken bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

Google Tag manager

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre brukeropplevelsen på våre nettsteder gjennom å tilpasse og tilby målrettet innhold. Til dette benytter vi Google Tag Manager.

Google Tag Manager er en liten kode som hjelper oss å spore brukeratferd gjennom våre nettsteder, og denne informasjonen flyttes anonymt inn i vår Google Analytics-konto.

Hvem vi deler dine data med

Pipebutikken  vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere dine personopplysninger på andre måter enn beskrevet i personvernerklæringen. Dine data vil kun deles hvis vi er rettslig forpliktet til det eller får ditt samtykke. Samarbeidspartnere vil kun få innsyn i opplysningene hvis dette er nødvendig for å utføre tjenester for Pipebutikken. I slike tilfeller inngås databehandleravtaler for å ivareta informasjonssikkerheten, i tillegg vil Pipebutikken bestemme hvordan behandlingen av opplysningene skal foregå.

Dine rettigheter

Du kan utøve dine rettigheter ved å sende en e-post til post@pipebutikk.no. Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager.

Du har rett til innsyn i dine personopplysninger som Pipebutikken har registrert i samsvar med gjeldende lovgivning. Du kan til enhver tid be om å motta disse opplysningene uten vederlag i tråd med lovgivningen.

Opplysninger skal utleveres/overføres på en sikker måte. Dersom den registrerte inngir anmodningen elektronisk, og med mindre den registrerte anmoder om noe annet, skal informasjonen gis i en vanlig elektronisk form.

Du kan også, når som helst, be oss slette eller rette dine personopplysninger, forutsatt at vi ikke er forpliktet til å oppbevare disse i henhold til gjeldende lovgivning eller andre forpliktelser vi har.

Du har rett til å få utlevert egne personopplysninger som du har gitt til Pipebutikken.

Dataportabilitet: Dersom det er teknisk mulig kan vi sende disse opplysningene direkte til ny virksomhet. Hvis ikke vil vi sende opplysningene til deg via e-post.

Alle personopplysninger vi sender til deg i disse sammenhenger vil sendes i kryptert filformat.

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger. Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Ta da først kontakt med oss på post@pipebutikk.no.

Du har også rett til å klage til Datatilsynet dersom du opplever at dine personopplysninger ikke blir behandlet i henhold til denne erklæringen.

Drift og vedlikehold av nettstedet

One.com drifter Pipebutikken sitt webhotell.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes i Danmark av One.com. Det er kun Pipebutikken og One.com som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom Pipebutikken og One.com regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Arkivering av personopplysninger

Regnskapsloven pålegger oss å lagre transaksjonsdata i 5 år.

Utlevering av varer

Vi samarbeider med Posten for transport av varer. Vi utleverer personopplysninger som er nødvendig for at de skal kunne levere varene til deg. Informasjonen som deles med transportørene er navn, adresse, telefonnummer og ønsket utleveringssted. Opplysningene slettes innen 36 måneder.

Betalingsløsninger

Av sikkerhetshensyn oppbevarer vi historikk som inneholder IP-adressen vi mottar ordre fra. Betalingsopplysninger hos pipebutikk.no er: IP-adresse, navn, adresse, e-post og mobiltelefonnummer.

Alle systemer som behandler personopplysninger knyttet til betaling av ordre er strengt begrenset til ansatte som utfører nødvendige oppgaver knyttet til ordren.

Kortbetalinger

Kortnummer oppbevares ikke utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering. Det er ikke mulig for Pipebutikken å se hele ditt kortnummer i noen av våre systemer etter gjennomført kjøp. Skulle det oppstå problemer med en kortbetaling kan betalingsansvarlige hos Pipebutikken finne de 6 første og de 4 siste sifrene i ditt kortnummer (IIN/BIN nummer) for å identifisere hvilken bank som har utstedt kortet slik at vi kan bistå i å løse problemet.

Velger du kort som betalingsmetode vil betalingsopplysninger og kortopplysninger bli delt med vår betalingsleverandør for kort: Paypal.  Betalings- og kortopplysninger blir kun brukt til å utføre en betaling.

For å utføre betalingen videreformidler vi kortinformasjon til vår betalingsleverandør Vipps as. De oppbevarer informasjonen på en sikker og forsvarlig måte og er sertifisert etter kortselskapenes strengeste regelverk, PCI Level 1.

Om Pipebutikken:

Pipebutikken (pipebutikk.no)  er et norsk firma som driver med import og salg av piper og pipeutstyr.

ADRESSE

Pipebutikken

Midtfjellse 31

4404 Flekkefjord

N-Norway

ORGANISASJONSNUMMER

984903367 MVA